Skip to Content

AVISO ÁS FAMILIAS: ENTRADAS E SAÍDAS DO CENTRO

 ENTRADAS E SAÍDAS

 

 ENTRADAS Educación Primaria:

 

Horarios de entrada: das 8:55h ás 9:05h.

 

Realizaranse polas 3 portas de acceso ao centro, segundo a seguinte orde:

 

-       Portalón grande de acceso ao patio exterior:

 

8:55h: 4º, 5º e 6º de E.P.

 

9:00h: 2º e 3º de E.P.

 

-       Portal principal de acceso ao centro:

 

9:00h: 1º Educación Primaria.

 

Educación Infantil:

 

-       Portal principal de acceso ao patio exterior (en caso necesario avisar da entrada por Camilo José Cela)…:

 

9:05h: 5º de E.I.

 

9:10h: 6º de E.I.

 

9:20h: 4º de E.I.

 

-   O alumnado de transporte será recollido polo profesorado de garda e acompañados ata a porta de entrada (Porta de acceso a E.I.), e subirán as aulas onde xa estará o profesorado que lle corresponda a esa hora.

 

·         O alumnado que proceda do Barrio das Flores ou Monelos, poderá entrar por esa porta de acceso da R/ Camilo José Cela no mesmo horario que primaria (o profesorado de garda indicarálles que poden pasar nas horas indicadas).

 

·         @s irmáns que estean en diferentes cursos, poderán entrar á mesma hora (só os irmáns de diferentes cursos).

 

SAÍDAS

 

Educación Infantil:

 

-       4º de E.I.: 13:30h.

 

-       5º de E.I. 13:40h.

 

-       6º de E.I. 13:50h.

 

Educación Primaria:

 

            Sairán polas mesmas portas de entrada. NAS SAÍDAS SÓ FUNCIONARÁN AS ENTRADAS DE ABAIXO, NON Á DE CAMILO JOSÉ CELA (Só a poderán empregar o alumnado de 5º e 6º de E.P. con autorización para ir sos a casa).

 

            Os horarios de saídas serán:

Educación Primaria: das 13:55h 4º, 5º e 6º de E.P.,

 

        14:00h 1º, 2º e 3º de E.P.

 

 

O alumnado de Educación Infantil poderá acceder ao centro acompañado por un adulto ata a porta de acceso ao centro, pero non acceder ás dependencias. Igualmente este poderá acceder para a súa recollida. Unha vez que o alumno/a é entregado ás mestras/es ou recollido deberase abandonar o centro na maior brevidade posible, para evitar aglomeracións. En ningún momento pode haber alumnado ou familias no patio do centro.

 

Asemade nestes momentos seguiranse as indicacións do persoal do centro, así como se respectaran sempre as recomendacións das autoridades sanitarias en materia de acceso a calquera espazo público: USO OBRIGATORIO DE MÁSCARA E MANTEMENTO DA DISTANCIA DE SEGUIRIDADE.

 

O alumnado de Educación Primaria NON pode acceder ao centro acompañado. Será o profesorado de garda os que lles indiquen que poden pasar e o alumnado entrará ao centro e dirixirase a súa aula onde estará o profesorado que lle toque a esa hora.

Agardando a máxima colaboración de vds. para non crear agrupamentos e aglomeracións nas entradas, reciban un cordial saúdo.

Atte.: A Dirección.