Skip to Content

CEIP do Pindo - Estrada de Muros - O Pindo, Carnota (A Coruña) - ceip.pindo@edu.xunta.gal - 881866088 - 881866087

Novas

Adaptación programación terceiro trimestre.

Seguindo as instruccións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, debido á situación que estamos a vivir como consecuencia do coronavirus, publicamos as programacións adaptadas de cada nivel e materia.

nas adaptacións establecense uns novos mínimos para que a cualificación sexa favorable. Estes mínimos están centrados no traballo dos dous trimestres anteriores, e servirán como punto de partida para a programación do vindeiro curso.

Para a cualificación do 3º trimestre, por acordo de claustro, establecese que a  cualificación obterase dos resultados da primeira e da segunda avaliación. Engadirase o traballo realizado polo alumnado durante o terceiro trimestre, valorando o seu esforzo e interese e tendo en conta a situación individual de cada alumno/a. A valoración sempre será para mellorar a nota.

 

Adaptación de primeiro curso

Adaptación de segundo curso

Adaptación de terceiro curso

Adaptación de cuarto curso

Adaptación de sexto curso

Distribuir contido


by Dr. Radut