Secretaría

Axudas Municipais Escolares para LIBROS e COMEDOR

Aberto o prazo de solicitudes de axudas Municipais Escolares para LIBROS E COMEDOR  2015 e 2016.

Do 17 de Abril ao 11 de Maio.

As persoas interesadas poderán descargar as solicitudes no  enlace

 www.vigo.org  

PRAZO DE ADMISIÓN CURSO 2015/2016

                          PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE DE ADMISIÓN

                                                                DO 2 AO  23 DE MARZO

 

A solicitude de admisión (documento adxunto) deberá ir acompañada da documentación acreditativa do requisito de idade e de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do anexo II.

 

NORMATIVA REGULADORA DO PROCESO DE ADMISIÓN.

Nos seguintes enlaces podedes descargar a normativa.

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado (DOG)  (galego)

Orden del 12 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el procedimiento para la admisión del alumnado (DOG)   (castelán)

 ANEXOS.

Nos seguintes enlaces podedes descargar os anexos.

Anexo I: Reserva de praza (galego)

Anexo I: Reserva de paza (castelán)

Anexo II: Formularios de admisión (galego)

Anexo II: Formularios de admisión (castelán)

 

CALENDARIO

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN.

           Do 1 ao 20 de Marzo , ambos incluídos.

LISTAXE  PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO.

           Antes do 25 de Abril de 2015.

PRAZO DE RECLAMACIÓNS.

           5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO.

            Antes so 15 de maio de 2015

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA.

            Do 20 ao 30 de xuño de 2015 (Educación Infantil e Primaria)

Axudas Municipais Escolares para LIBROS e COMEDOR

Prazo de solicitude de Axudas Municipais Escolares para Libros e Comedor 2014 e 2015:

DO 2 AO 30 DE MAIO

PRAZO DE ADMISIÓN

PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE DE ADMISIÓN

DO 5 AO 17 DE ABRIL

 

 

A solicitude de admisión deberá ir acompañada da documentación acreditativa do requisito de idade e de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do anexo II.

 

 

Solicitude de admisión en castelán (ANEXO II)

Solicitude de admisión en galego (ANEXO II)

 

Decreto 254/2012, do 13 de decembro: Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos 

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado (DOG)

Calendario do proceso de admisión para o curso 2013/2014

PROCESO DE ADMISIÓN

Comunícase que segundo o Decreto 30/2007, do 15 de marzo (DOG do 16 de marzo) e da Orde do 17 de marzo de 2007 (DOG do 19 de marzo) con corrección de erros (DOG do 4 de abril) se inicia o PROCESO DE ADMISIÓN do novo alumnado para o curso 2012/13:

DO 1 DE MARZO AO 10 DE ABRIL INCLUÍDO

A solicitude, axustada ao modelo oficial anexo II, SERÁ ÚNICA e presentarase no Centro que se solicita en primeiro lugar.

Coa solicitude de admisión deberá achegarse copia do DNI do alumno/a ou copia do libro de familia acreditativo da súa idade.

ANEXO II DÍPTICO

Powered by Drupal - Design by artinet