Skip to Content

Vacantes dispoñibles para o CURSO 2023-24

As prazas vacantes para o vindeiro curso son as seguintes:

4º Infantil: 7

5º Infantil: 0

6º Infantil: 2

1º Primaria: 2

2º Primaria: 3

3º Primaria: 11

4º Primaria: 0

5º Primaria: 3

6º Primaria: 8

 

*Susceptibles de modificacións ao ser grupos mixtos:

Lexislación aplicable:Decreto 13/2022,do3defebreiro, ese regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas do segundociclo de Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Secundaria Obrigatoria e Bachalerato reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educaciónbook | by Dr. Radut