Skip to Content
A finalidade do C.E.I.P. Os Muíños é conseguir cidadáns responsables, autónomos, respectuosos e felices que participen de forma activa nunha sociedade inclusiva, partindo das súas capacidades, desenvolvendo o seu talento e equilibrando a súa autoestima, mediante unha metodoloxía motivadora e innovadora adaptable á diversidade do alumnado.

Estimadas familias:

 

Informamos que a Consellería xa ditou instrucións para que as familias do alumnado poidan acceder ó centro a recoller os materiais dos seus fillos ou fillas e devolver o que tiñan en préstamo na casa.

 

Para dar cumprimento ó protocolo establecido, respectando as medidas de seguridade e evitando aglomeracións, facilítanse as seguintes quendas de atención que deberán ser confirmadas solicitando cita previa no teléfono 881 880 787. Se a familia ten que recoller ou devolver materiais en varios niveis, darase unha única cita para facelo, evitando que teña que vir varias veces ó centro.

 

Durante este periodo poderanse recoller coxíns, roupa (mandilóns, chaquetas, viseiras…), tuppers, cadernos de fichas, carpetas, libretas, dicionarios e estoxos (Lémbrase a necesidade de traer unha bolsa para levar todo). Así mesmo deberán devolverse as mochilas viaxeiras e os libros de préstamo da biblioteca escolar.

 

 

XOVES 28/05/20

VENRES 29/05/20

De 10.00 a 13.00 h

Infantil

(Acceso por entrada principal)

Infantil

(Acceso por entrada principal)

De 10.00 a 13.00 h

1º/2º EP

(Acceso por entrada do edificio da ampliación)

1º/2º EP

(Acceso por entrada do edificio da ampliación)

 

  

 

LUNS 1/06/20

MARTES 2/06/20

MÉRCORES 3/06/20

XOVES 4/06/20

De 10.00 a 13.00 h

(Acceso por entrada principal)

Infantil

     

De 10.00 a 13.00 h

(Acceso por entrada do edificio da ampliación)

3º EP

3º EP

4º EP

4º EP

 

  • Devolución de libros de texto de 3º e 4º EP, portátiles de 6º EP e recollida/devolución de material de 5º e 6º EP:

 

 

LUNS 22/06/20

MARTES 23/06/20

MÉRCORES 24/06/20

XOVES 25/06/20

De 10.00 a 13.00 h

(Acceso por entrada do edificio da ampliación)

3º/4º EP

3º/4º EP

3º/4º EP

 

De 10.00 a 13.00 h

(Acceso por entrada do edificio da ampliación)

Portátiles 6º EP e recollida de material

Portátiles 6º EP e recollida de material

Recollida/ devolución material 5º EP

Recollida /devolución material 5º EP

 

En todo momento deberán cumprirse as normas de seguridade, autoprotección e distanciamento social. Preferentemente asistirá unha soa persoa (sen acompañantes).


Infórmase de que todo o alumnado que presentou solicitude de admisión para o curso 2020-2021 neste centro, está admitido.


Infórmase que no día de hoxe saiu publicada no DOG a Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21.

 

Para ser beneficiario desta axuda é preciso cumprir os seguintes requisitos:

- ter devolto os libros de texto adquiridos coas axudas do curso 19-20 (agás o alumnado de 1º e 2º EP)

- ter unha renta per cápita familiar igual ou inferior a 10.000 € (para libros de texto) ou igual ou inferior a 6.000 €(para material escolar). A renda será a do exercicio 2018.Documentación a achegar:

-Solicitude cuberta preferentemte por vía telemática nos seguintes enderezos: https://www.edu.xunta.es/fondolibros/ou https://sede.xunta.gal

Tamén é posible presentala no colexio solicitando cita previa (881 880 787) de 10.00 a 13.00 h. Neste caso deberán aportar:

-Libro de familia en que figuren todos os membros da unidade familiar.

-No caso de non ter libro de familia ou se a situación familiar a 31 de decembro de 2018 non coincide coa actual poderá presentarse sentenza xudicial de separación ou divorcio, ou de ser o caso convenio regulador onde figure a custodia; certificado ou volante de convivencia ou informe dos servizos sociais.

-Certificado acreditativo do grao de discapacidade, se fose o caso, recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

-Violencia de xénero: Acreditarase en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero (Lei 11/2007 do 27 de xullo)O prazo para a entrega da documentación será desde o 20 de maio ata o 19 de xuño de 2020 tanto na sede electrónica como na Secretaría do centro.

 

No caso de facelo no centro, a entrada efectuarase pola porta do edificio da ampliación para ser atendidos na ventá de secretaría. En todo momento deberán cumprirse as normas de seguridade, autoprotección e distanciamento social. Preferentemente asistirá unha soa persoa (sen acompañantes).


Seguindo as instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, o profesorado do centro revisou os currículos e programacións didácticas para adaptalas ás circunstancias especiais do 3º trimestre do curso actual.

Nestas adaptacións identifícanse as aprendizaxes e competencias imprescindibles que debe desenvolver o alumnado e que serven de referente para o deseño das actividades que se están levando a cabo no 3º trimestre. Ademais, establécese en cada unha delas o procedemento para o cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria.

Estas adaptacións pódense consultar na Aula virtual no apartado "Adaptación das programacións. Curso 19-20" ou premendo directamente neste enlace.


Informamos que no día de onte saíron publicadas no DOG instrucións para a reapertura do procedemento de admisión do alumnado para o curso 2020-2021. 

 

Para atender os trámites derivados do proceso de admisión, e segundo a normativa aplicable, este centro educativo permanecerá aberto a partir do día 11 de maio en horario de 10.00 a 13.00 h. 

 

Será preciso solicitar telefonicamente (881 880 787) cita previa.

 

A entrada efectuarase pola porta do edificio da ampliación para ser atendidos na ventá de secretaría. En todo momento deberán cumprirse as normas de seguridade, autoprotección e distanciamento social. Preferentemente asistirá unha soa persoa (sen acompañantes).

 

Para calquera dúbida poden contactar previamente co centro no teléfono 881 880 787 ou a través do correo electrónico ceip.osmuinhos@edu.xunta.gal

 

Detállanse a continuación os novos prazos para o procedemento de admisión:

 

  • Presentación das solicitudes de admisión de alumnado: do día 11 de maio de 2020 ata o día 18 do mesmo mes.

  • Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.

  • Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

  • Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

  • Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.


Estimadas familias de Educación Infantil: 

 

Debido á situación que estamos a vivir sumada á xubilación dunha das nosas compañeiras de Educación Infantil, queremos informar que a partires do mércores 29 deste mes, o Departamento de Orientación asumirá a titoría de 4º de Educación Infantil, así como a coordinación e o seguimento de toda a etapa. 

Dentro da aula virtual da web do centro, atoparedes un espacio adicado ao Departamento de Orientación, onde colgaremos recursos destinados á atención de cada un dos niveis desta etapa. 

Semanalmente (cada luns), poderedes acceder á carpeta coas propostas de traballo a realizar que estarán distribuídas por días. Nesta carpeta atoparedes distintas actividades: estimulación da linguaxe, razoamento lóxico, iniciación á lectoescritura, emocións e psicomotricidade. 

Podedes enviarnos fotos das actividades, preguntas, dúbidas ou suxerencias ao seguinte correo electrónico muinhosorienta@gmail.com especificando curso e nome do/a alumno/a. 

Lembramos que dende a Consellería de Educación non se ditaron instrucións para a etapa de Educación Infantil polo que todas as actividades que imos propoñer serán de carácter voluntario.Atentamente,

O Departamento de Orientación

CEIP Os Muíños

                                                                                 

 


Estimadas familias, sabemos da vosa preocupación pola lectoescritura na etapa de Educación Infantil, proceso complexo que non se da nas crianzas ao mesmo tempo. Para axudar nesta tarefa, parécenos moi importante seguir uns pasos previos. No cartel que se adxunta, feito polo Equipo de Orientación Específico Especializado en Dificultades da Aprendizaxe de Granada, explícase a importancia de non empezar a casa polo tellado, de que a evidencia científica demostra que é moi importante traballar os prerrequisitos básicos da lectoescritura para unha correcta adquisición da mesma e non centrarse únicamente nas letras.


Por iso pedimos a vosa colaboración. Na Aula Virtual da web do centro hai acceso aos materiais que estamos elaborando no Departamento de Orientación para axudar ás titorías a que este proceso se adquira sen dificultades.

Para o que precisedes contade con nós. Unha aperta!

Para visualizar o cartel a maior tamaño, prema aquí.


O pasado 16 de abril celebrouse o Día Mundial da Voz. A tal efecto, a mestra de AL preparounos unha serie de recomendacións para coidar a nosa voz. Se queres velas a maior tamaño, preme aquí.


 

 

A ANPA "O Facho" organiza un concurso de vídeos e/ou fotografías elaborados polas familias do alumnado, nos que se vexa ós nenos e nenas facendo as tarefas escolares, participando nos labores do fogar, practicando deporte ou o que habitualmente fagan durante o confinamento.

O obxectivo do concurso é educar ó alumnado en igualdade, ademais de formalos como persoas responsables e autosuficientes na súa xusta medida.

 Animádevos a participar! Premede aquí para acceder ás bases do concurso.


O venres 3 de abril, a partir das 12.00 h publicaranse as notas da 2ª avaliación a través do Espazo Abalar. As familias que dispoñan da aplicación AbalarMóbil, poderán visualizalas. As familias que non dispoñan desta aplicación, poden solicitar o envío do boletín de notas mandando un correo electrónico a ceip.osmuinhos@edu.xunta.gal.

Xa que non temos rexistrados os enderezos electrónicos de todas as familias, agradeceríamos que para identificarse fagan constar o seu nome completo e DNI así como o nome completo do seu fillo ou filla e o curso no que está escolarizado.


Hoxe celebramos o Día Mundial do Autismo. Aínda que o noso colexio está pechado e non podemos facer un acto conxunto con todo o alumnado, desde o Departamento de Orientación convidámosvos a participar activamente para conmemorar este día. Aquí deixamos a nosa proposta:


As coordinadoras de Infantil e EDL,  coa colaboración do alumnado de Infantil e das súas familias, elaboraron este vídeo con mensaxes de ánimo e agradedemento a todas aquelas persoas que nos están axudando a superar estes momentos complexos. Vai dedicado especialmente ós traballadores e traballadoras do Hospital Virxe da Xunqueira de Cee.


No DOG (Diario Oficial de Galicia) do 30 de marzo sae publicada a  ORDE do 27 de marzo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19, co levantamento dos prazos de suspensión do procedemento (código de procedemento ED601B).

Poderán solicitar estas axudas as familias con un ou máis fillas/os escolarizados en centros públicos xestionados pola consellería que teñan a condición de comensais gratuítos ou pagadores dun euro nas relacións de comensais correspondentes ao 31 de xaneiro de 2020.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

As familias que acrediten dificultades para formalizar a solicitude por medios electrónicos poderán solicitar que o equipo directivo do centro educativo en que se escolarizan as/os súas/seus fillas/os colaboren na formalización da solicitude. Para estes efectos, a partir do martes 31 de marzo poderán contactar co CEIP Os Muíños telefónicamente (881 880 787) de 10.00 a 13.00 h ou enviarnos un correo electrónico a ceip.osmuinhos@edu.xunta.gal. En calquera dos casos, pediránselle unha serie de datos para comprobar a súa identidade.

O prazo de presentación destas solicitudes remata o 6 de abril.


Un saúdo para todos e todas desde a Biblioteca Escolar e do Club de Lectura.

Aínda que estamos todos na casa, a actividade continúa. Temos varias propostas para vós: concurso de poesía, lecturas recomedadas para estes días... Non deixes de visitar o blog da biblioteca. Tamén dispós desta información na "aula coronavirus".

Moito ánimo! Axiña volveremos a vernos.


Desde o servizo de atención psicolóxica do Centro de Información á Muller do concello de Muxía, pasáronnos estes enlaces que poden ser do seu interese:

-Recomendacións para alumnado e familias nesta situación nova e crítica.

-Caderno de debuxo para traballar cos máis pequenos da casa e recomendacións para abordaxe emocional en familia.


Durante os días que o centro permaneza pechado para o alumnado, atoparedes actividades de reforzo e repaso na aula virtual. Preme sobre ese apartado e, unha vez dentro, atoparás a "Aula coronavirus" onde estarán accesibles todos os materiais.


Este curso imos fomentar os xogos no patio na hora de lecer. Será un comezo para conseguir un patio dinámico e inclusivo. Xa hai unhas semanas que o alumnado está colaborando coa mestra coordinadora do proxecto, a "teacher" María, na elaboración de materiais para utilizar nos xogos. Aquí queda unha mostra do que é o obradoiro creativo:

 


-Información sobre suspensión de clases (Infantil e Primaria). 12/03/20

-Desdobramento grupo mixto de EI (5º EI). 10/03/20

-Saída de Infantil á Granxa "O Ventoso". 5/03/20

-Actividade "Maxia pola igualdade" (5º e 6º EP). 5/03/20

-Saída a Santiago de Compostela (Museo do Pobo Galego) (1º a 4º EP). 3/03/20

-Información sobre menús mensuais (Infantil e Primaria). 28/02/20

-Invitación Festival de Entroido (Infantil e Primaria). 17/02/20

-Campaña de expurgo de entroido (Infantil e Primaria). 12/02/20

-Visita a unha granxa (4º EI). 10/02/20

-Préstamo de lectores electrónicos 5º e 6º EP). 5/02/20

-Autorizacións uso mail (4º, 5º e 6º EP). 5/02/20

-Campaña de recollida de tapóns solidarios (Infantil e Primaria). 5/02/20

-Periodo de admisión. Reserva en centros adscritos (6º EP). 4/02/20

-Celebración da Paz (Infantil e Primaria). 17/01/20

-Festival de nadal (Infantil e Primaria). 16/12/19

-Cancelación saída DOMUS (EP). 13/12/19

-Saída a patinar (EP). 11/12/19

-Enquisa para Proxecto Lector do centro. 2/12/19

-Campaña expurgo da Biblioteca. 29/11/19

-Carreira campo a través do programa XOGADE (EP). 27/11/19

-Saída de EI a Cee. 26/11/19

-Celebración do "Día Internacional contra a violencia de xénero". 14/11/19

-.Información sobre o club de lectura (5º e 6º EP). 14/11/19

-Reunión familias 6º EP (Excursión fin de etapa). 7/11/19

-Actividades da Biblioteca para as familias. 5/11/19

-Saída a Santiago 5º/6º EP. 25/10/19

-Información sobre simulacros. 22/10/19

-Usuarios de transporte escolar. 17/10/19

-Autorización uso mail 4º EP. 10/10/19

-Invitación VIII Mostra de elaboración de menús no comedor escolar. 9/10/19

-Reunión colectiva para familias 4º EP. 1/10/19

-Comezo da xornada partida. 30/09/19

-Reunión colectiva para familias 6º EP. 23/09/19

-Recollida de tapóns 18/09/19

-Protocolo de protección de datos. Autorización uso da imaxe. 18/09/19

-Usuarios de transporte escolar 5º/6º EP. 11/09/19

-Aniversarios e merendas. 11/09/19

-Autorizacións saídas ó entorno. 11/09/19

Distribuir contido


by Dr. Radut