Novas

ADMISIÓN 2020-21

COMUNICAMOS A TODAS AS FAMILIAS QUE O PROCESO DE ADMISIÓN EN CENTROS PÚBLICOS PARA O CURSO 2020-21 ABRANGUERÁ DO 1 AO 20 DE MARZO, DE ACORDO CO ESTABLECIDO NA LEXISLACIÓN DE REFERENCIA. LEMBRAMOS QUE ESTE PROCESO É UNICAMENTE PARA O ALUMNADO NOVO,  PORQUE  O ALUMNADO  XA  MATRICULADO NO CENTRO TEN GARANTIDA A RESERVA DE PRAZA DE XEITO AUTOMÁTICO.

Proceso de escolarización e prazos

 O proceso de admisión de alumnado tramitarase mediante a aplicación informática admisionalumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado), nos prazos que determina a Disposición Adicional Primeira da Orde do 12 de marzo de 2013.

O prazo de presentación das solicitudes de admisión abranguerá do día 1 ao 20 de marzo de 2020, ambos incluídos.

Solicitudes de admisión

As solicitudes de admisión de alumnado realizaranse mediante o modelo anexo II, (procedemento  ED550B). Os formularios poderán cumprimentarse:

1.    Na aplicación admisionalumnado, ou ser descargados e cumprimentados de forma manual polas familias.

2.    Tamén se poderán descargar, e logo cumprimentar, da Sede Electrónica da Xunta de Galicia, na direcciónhttps://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550B, e da páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, na dirección http://www.edu.xunta.gal/portal/node/26923 .

3.    Accedendo aos documentos adxuntos

 

 

Os centros educativos facilitarán, de forma gratuíta, unha copia en papel dos formularios ás persoas interesadas que a soliciten.

Formalización das solicitudes

 A solicitude será única e poderase presentar de forma presencial no centro educativo que a rexistrará, ou de forma electrónica a través da aplicación admisionalumnado.

A solicitude poderá asinala calquera das persoas titulares da patria potestade, cando se refiran a fillas/os comúns dun matrimonio non separado legalmente nin divorciado ou dunha parella de feito debidamente inscrita no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.

Nos demais casos requírese a sinatura das dúas persoas titulares, agás que a patria potestade estea atribuída a unha delas con carácter exclusivo, ou en situacións de violencia de xénero.

 Para mais información poden tamén acceder ao cartel que se adxunta.

AXUDAS DO CONCELLO DE MOS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR, COMEDOR E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA O CURSO 2018-19

NO  ADXUNTO TEÑEN ACCESO Á CONVOCATORIA DAS AXUDAS MUNICIPAIS PARA LIBROS E MATERIAL ESCOLAR, USO DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR E REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NO CURSO 2018/2019, PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA.

BECAS E AXUDAS PARA O ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO

O PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS BECAS NEAE REMATA O VINDEIRO 28 DE SETEMBRO.

AQUÍ TEÑEN O LINK PARA ACCEDER A TODA A INFORMACIÓN E INSTRUCIÓNS DO MECD:

 

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050140/ficha.html

REUNIÓNS DE TITORÍA 2017-18

REUNIÓNS DOS TITORES COAS FAMILIAS

 

GRUPO

DATA REUNIÓNS

HORA

TITOR/AS

3 ANOS

26/09/2017

16.00

RAQUEL ESTÉVEZ-NATALIA OTERO

4 ANOS

3/10/2017

16:00

TERE FERNÁNDEZ-LAURA GIRÁLDEZ

    5 ANOS

3/10/2017

17:00

SILVIA ALONSO

19/09/2017

17.00

AIDA MOUCO-MARÍA OROZCO

26/09/2017

17:00

MARÍA VELASCO- YOLANDA FONTÁN

19/09/2017

16:00

PATRICIA MARTÍNEZ- JESU LÓPEZ

4ºA

19/09/2017

16:00

MARÍA JOSÉ VILLAR

4º B

3/10/2017

17:00

JAVIER GARCÍA

5ºA

26/09/2017

17:00

TERE PÉREZ

5ºB

26/09/2017

16:00

FIZ VÁZQUEZ

6ºB

19/09/2017

17:00

JORGE CAMPOS

Eleccións membros consello escolar

 Rematado o prazo para a presentación das candidaturas, a Xunta electoral do centro proclamou coma candidatas a : 

María del Carmen Pascual Lago

Ana María Alonso Pérez

 

Asemade, sorteáronse os integrantes das mesas, que resultaron ser.

Membros titulares:

Bruno sobral Comesaña

Ana Belén Bouzón Ferreira

Rosa Giráldez Lorenzo

Abraham José Losada Fernández

Membros suplentes :

Roberto Lago Martínez

Juan Gabriel Ferreira Lourido

Carlos Álvarez Vidal

 Susana Seijo Lorenzo

As votacións realizaranse o vindeiro martes 29, dende as 16:15h ata as 17:45h

 

 

Distribuir contido