XORNADA DE PORTAS ABERTAS

XORNADA DE PORTAS ABERTAS

O VINDEIRO MARTES 26 DE FEBREIRO , EN HORARIO DE 16-18h, TEREMOS UNHA XORNADA DE PORTAS ABERTAS DIRIXIDA ÁS FAMILIAS  INTERESADAS  EN SOLICITAR O NOSO CENTRO DE CARA AO VINDEIRO CURSO 2019-20.

LEMBRAMOS ÁS FAMILIAS QUE O PRAZO PARA PRESENTAR A SOLICITUDE DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2019-20 COMEZARÁ O VINDEIRO 1 DE MARZO.

EN CANTO ESTÉN ESTABLECIDOS OS PRAZOS DEFINITIVOS COMUNICARANSE NESTA WEB.

BUZÓN DE SUXESTIÓNS

AS FAMILIAS PODERÁN REALIZAR AS SUXESTIÓNS QUE CONSIDEREN OPORTUNAS UTILIZANDO O MODELO OFICIAL QUE  SE DEPOSITARÁ NO BUZÓN QUE PARA O EFECTO SE INSTALARÁ NO CENTRO.

O MODELO DE SUXESTIÓN ESTÁ NO DOCUMENTO ADXUNTO E TAMÉN E TAMÉN PODERÁ RETIRARSE NA SECRETARÍA DO CENTRO.

DESCONTOS NO COMERCIO PARA OS SOCIOS DA ANPA

A ANPA DO CENTRO XESTIONOU PARA OS SEUS ASOCIADOS UNHA SERIE DE DESCONTOS QUE PODERÁN COÑECER NO ARQUIVO ADXUNTO .

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DOS PAIS NO CONSELLO ESCOLAR 2018: CANDIDATURAS E MESA ELECTORAL

Rematada a votación  para a  elección dos representantes dos Pais/Nais no Consello Escolar,  resultaron elixidas as dúas candidaturas presentadas: ROSANA CAMPO FERNÁNDEZ e INÉS ESTÉVEZ CARRERA

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA DO INICIO DO CURSO 2018-19

NO ADXUNTO TEÑEN A CIRCULAR INFORMATIVA DO INICIO DO CURSO QUE XA FOI ENVIADA ÁS FAMILIAS POLO ALUMNADO. NA MESMA TEÑEN A  INFORMACIÓN DO CALENDARIO DE REUNIÓNS DAS TITORÍAS, O CALENDARIO ESCOLAR , O HORARIO DO EQUIPO DIRECTIVO E OS TELÉFONOS DE CONTACTO.

NON ESQUEZAN DEOLVER ASINADO O RECIBÍ QUE ACOMPAÑA ESA INFORMACIÓN.

CALENDARIO ESCOLAR 2018-19

NO LINK PODEN ACCEDER Á ORDE QUE REGULA O CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO 2018-19 OU A TRAVÉS DO DOCUMENTO ADXUNTO.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E CONVIVENCIA DO CENTRO

O PASADO MARTES 30 DE XANEIRO O CONSELLO ESCOLAR DO CENTRO APROBOU  AS NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E CONVIVENCIA  (NOF) ASÍ COMA O NOVO PLAN DE CONVIVENCIA.

AMBOS DOCUMENTOS ESTÁN Á DISPOSICIÓN DAS FAMILIAS DO ALUMNADO NA SECRETARÍA DO CENTRO PARA A SÚA CONSULTA,  AÍNDA QUE TAMÉN PODERÁN SER CONSULTADOS A TRAVÉS DOS ENLACES NESTE APARTADO.

É IMPORTANTE SINALAR QUE:

  1. As normas de convivencia e conduta recollidas no NOF serán de obrigado cumprimento por parte de todos os membros da comunidade educativa.
  2. A matriculación do alumnado no centro por parte das súas familias ou titores legais  supón a aceptación e o cumprimento destas normas por parte do alumnado e de calquera  membro da súa familia ou titores legais.

 

 

Distribuir contido