Skip to Content

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO ESCOLAR 2022/23

 

A Xunta de Galicia ven de convocar as axudas para  o FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR para o Curso  2022/23. (ORDE do 29 de abril . DOG Núm. 95 do 18 de maio de 2022.)

  • PRAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES: iniciarase o  19 de maio e rematará o día 22 de xuño de 2022 (este incluído)

 

  •  PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

 

A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2022/23.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (ED330B-anexos I e II) dispoñible na aplicación fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Opcionalmente, poderá presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

NO CASO DE PRESENTALAS NO CENTRO TERÁ QUE FACERSE UNICAMENTE EN HORARIO DE SECRETARÍA DE 13-14h.

 

 

  •  DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

 

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

 

b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.

 

c) En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

 

IMPORTE DAS AXUDAS

 

Fondo solidario de libros de texto: alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de EP:

 

  • alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 6 libros.
  • alumnado con renda per cápita familiar de 6.000 € a 10.000 €:  4 libros .

 

Axudas para adquirir libros de texto: alumnado matriculado en 1º e 2º de EP e en educacion especial (EE); así como as axudas que pode recibir o alumnado  con discapacidade maior ou igual ao 65%  ou con necesidades especificas de apoio educativo (NEAE):

 

 

Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €

Renda per cápita familiar de 6.000 € a 10.000 €

alumnado de 1º e 2º de EP

210 €.

140 €.

alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

210 €

140 €.

 

Non depende da renda per cápita da unidade familiar

Alumnado con discapacidade igual ou superior ao 65 % de 3º, 4º, 5º e 6º de EP

275 €

 

 

Axudas para adquirir material escolar: alumnado matriculado en EP: será de 50 € para:

 

  • alumnado con renta per cápita igual ou inferior a 6000€

 

  • alumnado de EE ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 % será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

 

(a renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2020 entre o número de membros computables)

DIRECTRICES SOBRE O USO DAS MÁSCARAS NO ÁMBITO EDUCATIVO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

A Dirección Xeral de Saúde Pública ven de publicar as DIRECTRICES SOBRE O USO DAS MÁSCARAS NO ÁMBITO EDUCATIVO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, que se achegan no documento adxunto.

Un dos aspectos mais salientables fai referencia ao uso obrigatorio da máscara no transporte escolar para todo o alumnado a partir dos seis anos.

ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O CURSO 2022-23

RESULTARON ADMITIDAS TODAS AS SOLICITUDES DE ADMISIÓN PRESENTADAS NO CENTRO  PARA O VINDEIRO CURSO 2022-23.

ANTES DO 25 DE ABRIL ESTARÁN EXPOSTAS AS LISTAXES DE ADMITIDOS NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CENTRO.

AO LONGO DO MES DE XUÑO, AS FAMILIAS RECIBIRÁN UNHA CARTA COAS INSTRUCCIÓNS PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA.

XORNADAS DE PORTAS ABERTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En marzo comeza o proceso de admisión de novo alumnado para o vindeiro curso. Se queres coñecer o noso cole, podes concertar unha cita chamando si teléfono indicado.

Aquí vos deixamos unha pequeña mostra da filosofía e metodoloxía de traballo na etapa de educación infantil
Tedes a vosa disposición unha visita virtual polas instalacións do centro.
 
 

 

RESULTADOS DAS ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

 No día de hoxe a Xunta Electoral do centro, unha vez recibidas as actas,  procede á proclamación dos candidatos elixidos de cada sector, que son:

Representantes do profesorado: Ana Barreiro Camiña e Mª Sandra Pereira Cabaleiro

Representantes dos pais/nais:  Lidia Veiga Díaz e  Liliana Barros Troncoso

Representantes do persoal de administración e servizos:Rosa Vales González

                             

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE TARDE DO CURSO 2021-22

As Actividades extraescolares de tarde para o presente curso comezan o vindeiro 1 de outubro.Son as seguintes:

 

Lembramos que, de acordo co Protocolo COVID-19 as familias non poderán permanecer no centro unha vez entregados ou recollidos os nenos e nenas.

Asemade recórdase a obligatoriedade de ser puntuais na recollida. A falta reiterada de puntualidade poderá ocasionar o abandono da actividade.

 

Para calquera información poden dirixirse a:

ampaocastro@hotmail.es

 

Tlfno.: 663 047 239

PROFESORADO DO CURSO 2021-22

NO ADXUNTO TEÑEN A INFORMACIÓN SOBRE AS TITORÍAS E ESPECIALISTAS DO PRESENTE CURSO 2021-22.

 AS DATAS DAS REUNIÓNS DE TITORÍA PLANIFICADAS PARA O PRESENTE CURSO SON AS SEGUINTES:

 

DATA

HORA

LUGAR

AULA MÚSICA

XIMNASIO

PATIO CUBERTO

BIBLIOTECA

 

MARTES 21 SET.

 

15:30

2ºA

2ºB

 

MARTES 21 SET.

 

16:15

5ºA

5ºB

 

 

 

MARTES 28 SET.

 

16:00

 

 

4 ANOS A/B

3 ANOS

 

MARTES 5 OUT.

 

16:00

5 ANOS A

 

 

5 ANOS B

CIRCULAR ORGANIZACIÓN COVID CURSO 2021-22

Covid-19 Virus Coronavirus - Imagen gratis en PixabayNO ADXUNTO PODEN ACCEDER A UN RESUMO DA ORGANIZACIÓN DO CENTRO PARA O CURSO 2021-22, COAS MEDIDAS ADOPTADAS ESPECIALMENTE NA REGULACIÓN DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO CENTRO. ESTA ORGANIZACIÓN SERÁ COMA A DO PASADO CURSO.


 AS FAMILIAS DEBEN ESTAR ESPECIALMENTE ATENTAS AOS AVISOS A TRAVÉS DA APLICACIÓN ABALAR E Á PÁXINA WEB DO CENTRO.

 

CALENDARIO ESCOLAR 2021-22

NO ADXUNTO PODEN ACCEDER Á ORDE QUE REGULA O CALENDARIO ESCOLAR PARA O CURSO 2021-22 OU A TRAVÉS DO ENLACE.

 

O CURSO ABRANGUERÁ DO 9 DE SETEMBRO DE 2021 AO 22 DE XUÑO 2022 

PERÍODOS DE VACACIÓNS:

 

1. NADAL: desde o día 22 de decembro de 2021 ata o día 7 de xaneiro de 2022, ambos inclusive.

 

2. ENTROIDO: días 28 de febreiro, 1 e 2 de marzo de 2022

 

3. SEMANA SANTA: desde o día 11 ata o día 18 de abril de 2022, ambos inclusive

 

A CONSELLERÍA ESTABLECEU O DÍA DO ENSINO O VINDEIRO 11 DE OUTUBRO, POLO QUE ESE DÍA NON É LECTIVO.

O CENTRO SOLICITOU COMA DÍA DE CONVENIENCIA PEDAGÓXICA O 16 DE MAIO DE 2022.

LIBROS DE TEXTO 2021-22

NOS ADXUNTOS PODEN ACCEDER Á LISTAXE DOS LIBROS DE TEXTO DE CADA NIVEL. 

PRESTEN ESPECIAL ATENCIÓN AOS SEGUINTES AVISOS :

INFORMACIÓN IMPORTANTE DA ANPA AULA MADRUGA E COMEDOR CURSO 2021-22

INFORMACIÓN SERVIZO AULA MADRUGA CURSO 2021/2022

Os alumnos/as que necesiten utilizar o servizo de aula madruga no vindeiro curso deberán facer a súa

inscrición no telefono 663047239 ou por correo electrónico ( ampaocastro@hotmail.es ) indicando o nome da

alumna ou alumno, o curso e un número de teléfono de contacto.

Distribuir contido


by Dr. Radut