ADMISIÓN 2020-21

COMUNICAMOS A TODAS AS FAMILIAS QUE O PROCESO DE ADMISIÓN EN CENTROS PÚBLICOS PARA O CURSO 2020-21 ABRANGUERÁ DO 1 AO 20 DE MARZO, DE ACORDO CO ESTABLECIDO NA LEXISLACIÓN DE REFERENCIA. LEMBRAMOS QUE ESTE PROCESO É UNICAMENTE PARA O ALUMNADO NOVO,  PORQUE  O ALUMNADO  XA  MATRICULADO NO CENTRO TEN GARANTIDA A RESERVA DE PRAZA DE XEITO AUTOMÁTICO.

Proceso de escolarización e prazos

 O proceso de admisión de alumnado tramitarase mediante a aplicación informática admisionalumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado), nos prazos que determina a Disposición Adicional Primeira da Orde do 12 de marzo de 2013.

O prazo de presentación das solicitudes de admisión abranguerá do día 1 ao 20 de marzo de 2020, ambos incluídos.

Solicitudes de admisión

As solicitudes de admisión de alumnado realizaranse mediante o modelo anexo II, (procedemento  ED550B). Os formularios poderán cumprimentarse:

1.    Na aplicación admisionalumnado, ou ser descargados e cumprimentados de forma manual polas familias.

2.    Tamén se poderán descargar, e logo cumprimentar, da Sede Electrónica da Xunta de Galicia, na direcciónhttps://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550B, e da páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, na dirección http://www.edu.xunta.gal/portal/node/26923 .

3.    Accedendo aos documentos adxuntos

 

 

Os centros educativos facilitarán, de forma gratuíta, unha copia en papel dos formularios ás persoas interesadas que a soliciten.

Formalización das solicitudes

 A solicitude será única e poderase presentar de forma presencial no centro educativo que a rexistrará, ou de forma electrónica a través da aplicación admisionalumnado.

A solicitude poderá asinala calquera das persoas titulares da patria potestade, cando se refiran a fillas/os comúns dun matrimonio non separado legalmente nin divorciado ou dunha parella de feito debidamente inscrita no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.

Nos demais casos requírese a sinatura das dúas persoas titulares, agás que a patria potestade estea atribuída a unha delas con carácter exclusivo, ou en situacións de violencia de xénero.

 Para mais información poden tamén acceder ao cartel que se adxunta.

ESCOLA DE FAMILIAS: EDUCANDO, FAMILIA-ESCOLA

 

Estimadas familias:

Dende o CEIP Mestre Martínez Alonso queremos convidarvos a participar nas vindeiras actividades que se desenvolverán dende a Escola de Familias Educando, Familia–Escola,  que con tanto agarimo e dedicación estamos organizando dende o centro.

GustariaNos contar coa vosa presenza para compartir ideas, proxectos, dúbidas, inquedanzas..., e así contribuír a unha unión máis próxima das familias á nosa escola, que somos todos e todas, e na que queremos camiñar en equipo.

A primeira actividade que se desenvolverá correrá a cargo de Alba Alonso Feijoo, a nosa compañeira, amiga e coñecida por todos/as, unha das nosas profesoras de inglés!

Tratarase dunha charla-coloquio onde se abordará a diversidade afectivo-sexual dende a escola e as familias e que leva por título:

Ti que ves sendo? Neno ou nena?

Dita charla realizarase o próximo martes día 26 ás 17:00 horas, na biblioteca do noso colexio, e terá unha duración aproximada de dúas horas.

Animámosvos a todos/as a participar!

CALENDARIO ESCOLAR 2019-20

NO ADXUNTO PODEN ACCEDER Á ORDE QUE REGULA O CALENDARIO ESCOLAR 2019-20

 

 

 

 

BUZÓN DE SUXESTIÓNS

AS FAMILIAS PODERÁN REALIZAR AS SUXESTIÓNS QUE CONSIDEREN OPORTUNAS UTILIZANDO O MODELO OFICIAL QUE  SE DEPOSITARÁ NO BUZÓN QUE PARA O EFECTO SE INSTALARÁ NO CENTRO.

O MODELO DE SUXESTIÓN ESTÁ NO DOCUMENTO ADXUNTO E TAMÉN E TAMÉN PODERÁ RETIRARSE NA SECRETARÍA DO CENTRO.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E CONVIVENCIA DO CENTRO

 O CONSELLO ESCOLAR DO CENTRO APROBOU  AS NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E CONVIVENCIA  (NOF) ASÍ COMA O NOVO PLAN DE CONVIVENCIA.

AMBOS DOCUMENTOS ESTÁN Á DISPOSICIÓN DAS FAMILIAS DO ALUMNADO NA SECRETARÍA DO CENTRO PARA A SÚA CONSULTA,  AÍNDA QUE TAMÉN PODERÁN SER CONSULTADOS A TRAVÉS DOS ENLACES NESTE APARTADO.

É IMPORTANTE SINALAR QUE:

  1. As normas de convivencia e conduta recollidas no NOF serán de obrigado cumprimento por parte de todos os membros da comunidade educativa.
  2. A matriculación do alumnado no centro por parte das súas familias ou titores legais  supón a aceptación e o cumprimento destas normas por parte do alumnado e de calquera  membro da súa familia ou titores legais.

 

 

Distribuir contido