APERTURA DE MATRÍCULA NO CEIP DE LAREDO 2023-2024

INFORMACIÓN

 

VIDEOS

O DIA A DIA

Telf: 886 11 06 82
Email: equipodirectivo@ceipdelaredo.com
Plan Madruga: 07:15h-09:00h
Horario Lectivo: L-V 09:00h-14:00h

Comedor: 14:00h-16:00h
Extraescolares: 16:00h-18:00h

 

PORTAS ABERTAS

PORTAS ABERTAS 
FEBREIRO-MARZO

VISITAS INDIVIDUALIZADAS DE PORTAS ABERTAS 
(SOLICITUDE Cita Previa:
 equipodirectivo@ceipdelaredo.com)

  • Atención presencial individualizada.
  • Adaptación en horario de mañá Xoves(09-10h) tarde Martes (17-18).

 

DATAS DE INTERESE PARA NOVAS MATRICULACIÓNS
ANTES 1 MARZO Relación de vacantes 2023 - 2024
 01-20 MARZO Plazo de entrega documentación para admisión (descargar pdf).
19 de ABRIL Publicación listaxes provisionais de admisión.
ANTES DO 15 DE MAIO Publicación listaxes definitivas
ANTES DO 15 DE XUÑO

Xornadas de convivencia en horario lectivo alumnado de 3 anos 

22 de XUÑO
  • Reunión Novas Matrículas admitivas  Infantil 3 anos: Reunión Xeral coas Familias (Normas de Organización e Funcionamento - Equipo Directivo).
  • Reunión Novas Matrículas admitivas  outros cursos: Reunión Xeral coas Familias (Normas de Organización e Funcionamento - Equipo Directivo).
21-25 XUÑO Formalización de matrícula (entregar ANEXO III)