Enderezo: Rúa do Peirao nº3 Chapela - Redondela (Galicia) Telf: 886 11 06 82 - Email: equipodirectivo@ceipdelaredo.com Horario: L-V 09:00h-14:00

INFORMACIÓN E AXUDAS CURSO 2021-2022

INFORMACIÓN CENTRO

2021-2022

Telf: 886110682
Email: equipodirectivo@ceipdelaredo.com
Horario: L-V 09:00h-14:00h

 

AXUDAS LIBROS TEXTO 
FONDO LIBROS 
CHEQUE ESCOLAR

LIBROS TEXTO E MATERIAIS

ALUMNADO NOVA INCORPORACIÓN

 

AXUDAS - LIBROS de TEXTO e MATERIAL ESCOLAR 2021-2022

 

   Pregamos as familias que lean as instrucións e en caso de dúbida facer sempre a solicitude.

ENTREGA SOLICITUDE IMPRESA 

ANTES DO 30 MAIO  INCLUÍDO

RESOLUCIÓN PROVISIONAL AXUDAS

RESOLUCIÓN DEFINITIVA AXUDAS

 

 

PRAZO REMATADO

SOLICITUDE ÚNICA DE 3 AXUDAS PARA O CURSO 2021/2022

QUEN PODE SOLICITALA

Todas as familias que para o vindeiro curso académico 2020-2021 estén matriculadas nalgún curso de primaria

QUE PODO SOLICITAR:

 • 1º+2º: Cheque Libros de texto e Cheque Material
 • 3º+4º: Acceso Fondo Libros e Cheque Material
 • 5º+6º:  Cheque Material (Non existen libros programa EDIXGAL)

CALES SON OS UMBRAIS DE RENDA PER CÁPITA* PARA CONCESIÓN

 • Acceso Fondo Libros: Non hai umbral repártense os libros existentes no centro por orde de renta (de existir libros para todos/as repartiranse todos/as pero é preciso facer a solicitude)
 • Cheque Libros:
  • Renda per cápita menor ou igual a 6000€=210€
  • Renda per cápita de 6000€ a 10000€=140€
 • Cheque Material:
  • Renda per cápita menor ou igual a 6000€=50€

*Cálculo Renda per cápita: Exercicio fiscal 2019: Base impoñible 435 +Base Aforro 460 / entre os membros da familia.

DATAS

 • Solicitudes: Dende 21 de Maio ata 31de Maio por sede electrónica
 • Devolución de libros 3º e 4º:  semana 14-18 de Xuño.
 • Devolución ordenadores EDIXGAL 5º+6º + empréstitos covid:  17-21 de xuño.
 • Resolución Provisional: 04 de Xullo
 • Resolución Definitiva: 07de Xullo
 • Entrega de Cheques Material: 08 de Xullo de 10 a 13h
 • Entrega de Cheques Libros de Texto  08 de Xullo de 10 a 13h
 • Entrega Libros Fondo Libros 3º+4º EP Setembro 2021

SOLICITUDE TELEMÁTICA

Procedemento: 

 • Entrar en https://www.edu.xunta.es/fondolibros/  
 • Acceso con DNI + CHAVE 365 (Renovación contrasinal ou creación nova CHAVE) e/ou Certificado Dixital.
 • Premer no boton entrar e acceder apartado cidadán.
 • Crear solicitude - Buscar Centro - Premer opcións
 • Cubrir os datos da solicitude de axudas
 • Premer en presentación en papel no centro (non será necesario presentar nengunha documentación nada de non ser solicitado pola dirección do centro COVID-19)
 • Ata o 31 de maio incluído.

CLICA PARA VER PROCESO

 

1. Fondo solidario de libros de texto (3º, 4º, 5º e 6º de EP): Pode solicitar todo o alumnado destes cursos, con independencia da renda per cápita; os libros dispoñibles repártense entre os admitidos por orde inversa á renda per cápita, ata que se esgoten, Garantía de 6 libros para renta per cápita igual inferior a 6000€ e 4 libros para renta per cápita igual e ou inferior a 10000€

2. Axudas para adquirir libros de texto (1º e 2º de EP): 

Renda per cápita igual ou inferior a 6000 Є: EP 210€

 • Renda* per cápita igual ou inferior a 10000Є: EP 140€
 • Alumando de EE ou con discapacidade igual ou superior ao 65 %, 275 €, con independencia da renda.

3. Axudas para adquirir material escolar (EP): só renda per cápita igual ou inferior a 6000 €: 50 €. * Non se aplica o límite de renda ao alumnado tutelado pola Xunta de Galicia, ao alumnado de EE ou con discapacidade igual ou superior ao 65 %

 

OUTRAS AXUDAS CONVOCADAS EN 2021-2022

 

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA (Axudas Material Escolar EI+EP)

En espera 2021-2022
Ver Convocatoria 2018-2019

VERMELLA VIGO Material/Libros TXT Educ. Infantil + Educ. Primaria)

 En espera 2021-2022
Ver Convocatoria 2019-2020

CONCELLO DE REDONDELA (Material Educ. Infantil)

En espera 2021-2021
Convocatoria 2020-2021
Ver Convocatoria 2017-2018

CONCELLO DE REDONDELA (Axudas Comedor)

En espera 2021-2022
Ver Convocatoria 2019-2020

MEC Axudas para alumnado con NEAE

En espera 2021-2022
Convocaroria 2020-2021
Ver Convocatoria 2019-2020

 

 

LIBROS DE TEXTO MATERIAL PARA O CURSO 2021/2022

 

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 2021-2022

Trípticos de centro e Contidos mínimos por aula

(Setembro 2021)
En proceso

 

XUNTANZA INFORMATIVA FAMILIAS COMEZO CURSO

Datas Definitivas 2021-2022

 

 • Educ Infantil 3 anos 21/09 ás 16:15h
 • Educ Infantil 4 anos 21/09 ás 17:00h
 • Educ. Infantil 5 anos 21/09 ás 17:00h
 • 1º Educ. Primaria 28/09 ás 16:15h
 • 2º Educ. Primaria 28/09 ás 16:15h
 • 3º Educ. Primaria 21/09 ás 17:30h
 • 4º Educ. Primaria 21/09 ás 17:30h
 • 5º Educ. Primaria 05/10 ás 16:15h
 • 6º Educ. Primaria 05/10 ás 16:15h

  

EDUC. INFANTIL 3 ANOS +1º EP // Plan Transición-EI-EP - Adaptación EI

 19 MAIO Publicación listaxes provisionais de admisión.
19-21 MAIO
Periodo de reclamacións do alumnado non admitido
  25 XUÑO  Publicación listaxes definitivas
xx de XUÑO Posible Reunión Novas Matrículas admitivas  Infantil 3 anos: Reunión Xeral coas Familias (Normas de Organización e Funcionamento do centro- Equipo Directivo)
xx-xx XUÑO Formalización de matrícula (entregar ANEXO III)