24 de febreiro día de Rosalía de Castro

TAREFAS PARA O OBXECTIVO 1

RESPONSABLES

*     

Mobiliario, sinalización e decoración:

o  

Colocación das mesas en función das actividades

o  

Renovar a decoración da biblioteca e de paneis  do centro en función das distintas conmemoracións e actividades (día das Bibliotecas Escolares, Samaín, ..). Elaborar murais, boletíns, guías…

o  

Diseño e elaboración con fieltro de cores da mascota da Biblioteca, “O Moucho Sabio”.

o  

Colocación da historia do “Moucho Sabio” tanto no blog da Biblioteca (http://bibliogurriaran.blogspot.com)  como na decoración da mesma.

 

*     

Organización, funcionamento e xestión:

Actuacións iniciais no programa Meiga: altas,  baixas, promoción de curso, carnets de lector.

*     

Catalogación e clasificación de documentos: Recollida de suxestións de profesorado, alumnado para a mellora dos fondos; revisión de fondos priorizando os de consulta e referencia, libros informativos e soporte dixital

*     

Constitución e funcionamento do equipo da Biblioteca, distribución de tarefas (catalogación, etiquetado, préstamos, …)

*     

Formación do Equipo de profesores: Introducción a Robótica, elaboración de material didáctico para alumnos de lingua estranxeira

*     

Formación de axudantes da biblioteca, alumnos de 5º e 6º

*     

Establecer o horario do responsable e Equipo da Biblioteca para as tarefas de xestión

*     

Reunión mensual do Equipo da Biblioteca cos titores para coordinar as actividades de animación á lectura e outras que estimamos oportunas para as distintas conmemoracións e efemérides.

*     

Reunións mensuais cos coordinadores do Departamento de Dinamización Lingüística, Orientación, Inglés, E-DIXGAL,  para actividades conxuntas  con relación ao tratamento da información

*     

Colaborar na elaboración de rincóns de lectura e Bibliotecas de aula como un anexo da biblioteca do centro

*     

Organización e clasificación dos fondos

 

Equipo de Biblioteca

Responsable e equipo de biblioteca

Colaboración de profesores e alumnos

Secretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Biblioteca, Xefe de Estudos, coordinadores de equipos, departamentos, proxectos…

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA OBXECTIVO 2

RESPONSABLES

 

3. Difusión dos fondos e actividades da Biblioteca.

*     

Acceso ao catálogo da Biblioteca Escolar a través do blog. http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Biblioteca.aspx?CodigoBiblioteca=OEC033

*     

Edición dun catálogo de documentos multimedia

*     

Difusión da guía da Biblioteca Escolar

*     

Edición de guías de lecturas recomendadas: Nadal, A Paz, Verán

*     

Difusión e presentación de libros entre alumnado e profesorado a través do expositor.

*     

Presentación en rincóns, expositores, murais de libros relacionados coas distintas conmemoracións..

*     

Actualización do Blog da B.E. e colaboración cos blogs de aula.

*     

Celebración do Día da Biblioteca con Xornada de portas abertas e elaboración de marcapáxinas, trípticos e, este curso, actividades relacionadas co mundo das Artes.

*     

Documentos institucionais:

*     

Revisión e difusión do Proxecto da Biblioteca Escolar.

*     

Colaborar na elaboración dun Plan de Lectura anual que recollan os axentes implicados (familia, escola, biblioteca municipal, librerías, editoriais, asociacións culturais..), a diversidade de textos, soportes variados, tempos e espazos de lectura, biblioteca de aula, lectura informal, dirixida, individual, colectiva, en casa……

*     

Actividades con profesores:

Actividades de acollida de novos profesores e entrega de carnets

Planificación das actividades para a formación de usuarios

Sesión de presentación da Biblioteca ao profesorado en xeral e posible uso da mesma no desarrollo curricular

Apoiar aos equipos na realización dos diferentes proxectos documentais

Apoiar aos titores na súa adicación dunha hora semanal de lectura recreativa en horario lectivo.

Elaborar xuntamente coa CCP un Plan Anual de Lectura para o centro

Apoiar a realización de actividades que impliquen o uso das Tics na localización, selección, uso e transformación da información; para iso  integraremos o coordinador do Proxecto E-dixgal como membro do equipo da Biblioteca.

 

Equipo de Biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Biblioteca

Departamento de Orientación

Coordinador de E-dixgal

 

 

 

 

 

E. Biblioteca

E. Directivo

E. de Ciclo

 

 

 

 

 

 

Equipo de Biblioteca

 

 

 

 

 

 

E. Biblioteca

CCP

Coordinador Proxecto Abalar

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

ACTIVIDADES PARA OBXECTIVO 3

RESPONSABLES

Plan de actividades co alumnado:

  1. Formación de usuarios:
    • Presentación da biblioteca (2º ciclo Infantil, e Primaria
    • Formación de Axudantes: 5º e 6º de Primaria
    • Iniciar aos alumnos na organización da biblIoteca
  2. Proxectos documentais anuais en Educación Infantil:

 4º Infantil:

*     

O corpo humano

*     

Viaxes polo mundo

*     

Viaxes polo Arte

 

5º Infantil:

*     

Os dinosaurios

*     

museo

6º Infantil

*     

Os romanos

*     

A Idade Media

*     

Os inventos

 

 PRIMARIA

 

Traballo de investigación incluídos no blog  de reciclaxe, villancicos, A matanza

 

http://aprendergurriaran.blogpot.com

 

6º PRIMARIA

Proxectos

*     

As árbores de ribeira na contorna polo río Sil ao seu paso por O Barco

*     

Viaxando por Europa

*     

TRABALLOS DE INVESTIGACIÓN

*     

As árbores

*     

Os países

 

  1. Traballos de investigación:

*     

As nosas científicas

*     

Países de Europa

*     

Contos clásicos con outro final

  1. Actividades de fomento do hábito lector:

Mochilas viaxeiras: Bolsa viaxeira para 6º infantil, e Mochilas viaxeiras para 1º, 2º e 3º e 4º  de primaria

Presentación de catálogos para escoller o libro da lectura colectiva

Contactar coa editorial, para visita de autor, ilustrador, contacontos…

Lectura de libros recomendados e contacontos 1º, 2º, 3º e 4º de primaria

Presentación de libros, visita do autor, ilustrador para 5º e 6º de primaria

Hora semanal de lectura recreativa e literaria en biblioteca

Hora de ler: Media hora diaria lectura informal na aula, xeralmente despois dos recreos.

 

 

Titores

Equipo de Biblioteca

 

 

ACTIVIDADES DO  OBXECTIVO 4

RESPONSABLES

*     

Participación no funcionamento da Biblioteca

Guía da Biblioteca

Alumnos colaboradores bibliotecarios de 5º e 6º de primaria

Recitado de poesías

Recomendacións de libros

Elaboración de marcapáxinas: Día do Libro, (trípticos coas normas da Biblioteca e códigos da CDU, así como o plano da Biblioteca, horarios de préstamos e Mestres que forman o Equipo) Día do Libro

Decoración da árbore da Biblioteca: Decoramos a árbore con debuxos relacionados co Lema das Bibliotecas Escolares: biblioteca escolar

Colaboración coas actividades da biblioteca Municipal

Charlas programadas sobre Educación Vial, Hixiene Buco-dental, Plan Director: Tratamento da información a través de Internet, violencia de xénero,  Medio Ambiente , Alimentación saudable , consumo e cambio climático.

 

*     

Actividades coas familias:

Charlas informativas en colaboración con fapaourense: Educando en valores, en igualdade

Préstamo de libros  para nais/pais

Asesoramento desde a biblioteca sobre as charlas adecuadas as idades dos nosos alumnos.

*     

Mochilas viaxeiras

*     

O libro viaxeiro

*     

Información das actividades culturais interesantes do Concello

*     

Colaboración con outras institucións:

*     

Coa Biblioteca Municipal

*     

Coa Asociación cultural  Vagalume

*     

Coas actividades programadas desde o Concello: Educación Vial, Entroido, Maios, Semana da Natureza

 

 

*     

Equipo da Biblioteca, profesorado, policía local, hixienista, informático

*     

Consellería de cultura ,Biblioteca municipal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Biblioteca,

Equipo Directivo, Garda Civil

Titores

Monitores

Fundación Eroski, Biblioteca municipal

 

 

 

 

Equipo Directivo

Comisión da Biblioteca, profesorado

Garda civil, Policía Local

 

 

 

 

 

 

 

 


Powered by Drupal - Design by artinet