Iniciar sesión: Acceso

LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA A DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO DE EP

  • Este luns, día 30 de novembro,  publicarase a listaxe provisional de solicitudes admitidas no procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado de educación primaria no taboleiro de anuncios situado na secretaría do centro.
  • En caso de exclusión na listaxe provisional, as persoas afectadas poderán  formular reclamación ante o centro o día 1 e 2 de decembro.
  • Esta reclamación entenderase resolta coa publicación da listaxe definitiva o d

PARTICIPACIÓN NO PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS

Iníciase a tramitación da participación no procedemento  de distribución de máscaras entre o alumnado segundo a ORDE do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E).

PLAN DE ENSINO VIRTUAL ANTE A COVID

Presentamos o  Plan de Ensino Virtual ante a Covid  que elaborou o centro para garantir a continuidade do proceso educativo de xeito non presencial, de acordo coas instrucións recibidas e <

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS CURSO 2020-2021

A continuación, presentamos as Programacións de nivel para o curso 2020-2021 se a evolución da pandemia permite un desenvolvemento adecuado. En todas as programacións se reflicte un punto con certas consideracións a ter presentes de poñerse en marcha o Plan de Continxencia ante un abrocho, e ter que desenvolverse unha modalidade de educación non presencial.

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Estimadas familias,

Para garantir a saúde e seguridade de  toda a nosa comunidade educativa é imprescindible, máis ca nunca, a estreita colaboración familia-escola.

Todos os días deberedes realizar a enquisa de autoavaliación e de ter algún dos síntomas que se recollen nela non se debe enviar á nena ou ao neno ao centro.

INFORMACIÓN: BECAS PARA O ALUMNADO CON NEAE

Aberto o prazo para solicitude de becas para alumnado con neae ata o 30 de setembro. Pode consultarse a convocatoria e requirimentos necesarios en: http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/educacion-infantil/becas-ayudas-premios/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html#ds1

PLAN DE CONTINXENCIA DO CEIP VILAVERDE- MOURENTE

A continuación presentamos o Plan de continxencia do CEIP Vilaverde á covid, no que se reflicten as actuacións e procesos que se levarían a cabo de xurdir algún abrocho ata o reinicio da actividade académica presencial ( Anexo IX do Plan de adaptación á situación Covid). Este documento foi revisado e novamente publicado coas útimas modificacións.

PLAN DE ACOLLIDA DO CEIP VILAVERDE PARA O CURSO 2020-2021

A continuación, presentamos o Plan de acollida do CEIP Vilaverde para o curso 2020-2021 (Anexo VIII do Plan de adaptación á situación Covid)no que se reflicten medidas organizativas e pedagóxicas coa fin de garantir a seguridade  e previr riscos na nosa comunidade educativa. Este documento foi sometido a revisión, novamente publicado coas útimas modificacións. 

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19 DO CEIP VILAVERDE

A continuación presentamos o Plan de adaptación do CEIP Vilaverde á covid, no que se reflicten medidas coa fin de garantir a seguridade e previr riscos na nosa comunidade educativa. Este documento foi revisado e novamente publicado coas últimas modificacións.

 

INFORMACIÓN

É unha realidade  a preocupación de toda a comunidade educativa polo comezo do novo curso escolar 2020-2021 ante a situación creada pola COVID 19.

Dende a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional  recibimos a seguinte información xeral  que c

Distribuir contido