25 de novembro, DÍA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

 O 25 de novembro foi declarado pola ONU como Día Internacional da Non Violencia Contra a Muller en memoria das  irmás Mirabal  asasinadas na República Dominicana

CURSO 2019-2020  
CURSO 2018-2019  
CURSO 2016-2017  
CURSO 2015-2016  
CURSO 2012-2013