Skip to Content

BENVIDOS AO NOSO COLEXIO

CEIP ARTEIXO

 

 

CEIP DE ARTEIXO

AVDA. ARSENIO IGLESIAS 33B -15142 ARTEIXO

TLF:981641284 

SOLICITUDE TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2020/2021

       SOLICITUDE TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2020/2021

 

Presentarán solicitude para o servizo de transporte escolar:

  • Alumnado de novo ingreso: presentará a solicitude no momento da formalización da matrícula.
  • Alumnado xa matriculado no centro e usuario de parada excepcional: Ponte do Ba 1 (liña 3) e Ponte do Ba 2 (liña 4).
  • Alumnado matriculado no centro que non solicitara o transporte no curso 2019/2020 ou que precise unha parada distinta á solicitada no curso pasado.

 

Prazo: ata o venres 10 de xullo (inclusive).

Formas de presentación das solicitudes:

  • Presencialmente: na secretaría do centro en horario de 9.30 a 12 h.
  • Vía correo electrónico: envíar as solitudes cubertas e firmadas por ambos proxenitores á seguinte conta de correo electrónico ceip.arteixo@edu.xunta.gal

Descarga a solicitude no documento adxunto.

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE VALES E FONDOLIBROS

 
 
Vales para adquirir libros de texto (1º e 2º E.P. e alumnado NEAE)
Sairán publicadas as listaxes o día 10 de xullo de 2020.
 

Vales para adquirir material escolar (todo E.P.)

Sairán publicadas as listaxes o día 10 de xullo de 2020.
 

Axuda Fondolibros (3º,4º,5º,6º E.P.)

As listaxes provisionais: publicaranse o 10 de xullo.
As listaxes definitivas: publicaranse o 20 de xullo.
 
 

Todas as listaxes serán publicadas única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar seguindo a Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para libros e material.

 
Así mesmo, as persoas solicitantes poderán consultar a situación das súas solicitudes a través da aplicación Fondolibros empregando a Chave 365.
 
INSTRUCIÓNS PARA A RECOLLIDA DE VALES
 
Datas:
13 de xullo: recollerán os/as solicitantes co primeiro apelido comprendido entre as letras A- K.
14 de xullo: recollerán os/as solicitantes co primeiro apelido comprendido entre as letras L - Q.
15 de xullo: recollerán os/as solicitantes co primeiro apelido comprendido entre as letras R - Z.
 
Os vales serán entregados exclusivamente ás persoas solicitantes.
Cando acudan ao centro pregamos prespecten as normas de seguridade e hixiene establecidas.
 
Recordarmos que as persoas que non recollan os vales nesas datas poderán facelo no mes de setembro. (Consultar páxina web).
 
 
 
 

RECOLLIDA VALES AXUDAS MATERIAL E LIBROS

 

 

RECOLLIDA VALES AXUDA MATERIAL E LIBROS

 

As familias que desexen recoller os vales de axuda para material e libros, poderán pasar pola secretaría de centro os días 13, 14 e 15 de xullo en horario de 9:30 a 12:00h.

 

Os vales que non sexan recollidos nestas datas, non poderán ser entregados ata o mes de setembro.

 

MATRICULA CURSO 2020-21

Comunicamos as familias o comezo do plazo de MATRICULA 2020-21 do 1 ao 10 de Xullo.

Deberán presentar a seguinte documentación debidamente cumprimentada e asinada por pai e nai (ou titores legais) na secretaría do Centro en horario de 9:30 a 12 horas:

1-Anexo de matrícula

2-Autorización de imaxe

3-Acatamento das normas do centro

4-Autorización información académica

5-Impreso de alerxias

6-Solicitude transporte (se lle corresponde o alumno/a)

Ademáis no momento da matrícula hai que aportar :

-2 fotos de carnet do alumno/a

-Fotocopia da tarxeta sanitaria do alumno/a

-Toda a documentación requerida no proceso de admisión e que non fose aportada no seu momento ;por exemplo: o padrón.

 

O servizo de comedor e madrugadores solicítase a través da ANPA.

 

A continuación adxuntamos os  documentos de interese para este proceso de matrícula.Poden recollelos na secretaría do centro ou  pinchar nos adxuntos para imprimilos.

RECOLLIDA NOTAS E LIBROS DE TEXTO

A recollida do boletín de notas é voluntaria por parte das familias.Cada nivel ten a información sobre datas e horas de recollida no apartado "Actividades das aulas" no seu curso correspondente.

En todo caso,deben seguir rigurosamente as medidas sanitarias preventivas oportunas : distancia de seguridade,uso de mascarilla;unha persoa por familia...

En canto a entrega de libros de préstamo e tablets/ordenadores cedidos polo centro (se é o caso) farase escalonadamente durante a semana do 22 ao 26 de xuño para evitar posibles contaxios.

Un saúdo.

LIBROS DE TEXTO 2020-2021

 

FONDO LIBROS

A DOCUMENTACIÓN PARA FONDO LIBROS DEBE VIR XUNTO COS ORIXINAIS PARA O SEU COTEXO.

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

ADMISIÓN ALUMNADO 2020-21

Foi admitido todo o alumnado solicitante de praza nos seguintes cursos debendo formalizar a matrícula nos prazos establecidos (consultar ficheiro adxunto):

4º Educación Infantil
5º Educación Infantil
6º Educación Infantil
1º Educación Primaria
2º Educación Primaria
5º Educación Primaria
 
 
 
Distribuir contido


by Dr. Radut