Reserva de praza para o servizo de comedor curso 2021-2022

Achégase formulario de solicitude de reserva do servizo de comedor durante o curso 2021-2022 aportado pola ANPA Fonte da Revolta.

  • O prazo de entrega de solicitudes de reserva é do 20 ao 30 de xuño.
  • A solicitude e a restante documentación achegada deberá ser presentada na secretaría do centro en sobre pechado.

Reserva comedor