Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo

Responsable:

Mª Carmen Cimadevila Cea

Teléfono:

981 54 65 30

Email:

inspeccion.educativa.sc [at] xunta.gal

Dirección postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela