Subdirección Xeral de Formación Profesional

Responsable:

Mª Eugenia Pérez Fernández

Teléfono:

981 54 65 66

Fax:

981 54 65 51

Email:

sxfp [at] edu.xunta.gal

Dirección postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela