ALFIN

Biblioteca escolar. Laboratorio creativo de aprendizaxes

Como foi o proceso transformador

Non esperamos o futuro, vivimos no presente: o camiño a unha biblioteca LIA.3

De como transformar unha sala de lectura nunha biblioteca do presente.

Bibliotecas escolares abertas, activas e imprescindibles

Biblioteca escolar. Laboratorio creativo de aprendizaxes

Como foi o proceso transformador

Construbot. Comeza a partida!

Traballo por proxectos desde a biblioteca escolar seguindo a metodoloxía científica

A biblioteca nun centro de Educación Permanente de Adultos (EPA)

Páxinas