Educación infantil

XIII Xornadas AGPETAL

08/11/2012

A pinga que repinga

Xogando coa auga na educación infantil

A dirección dos centros de educación infantil e educación primaria na Comunidade de Galicia. Análise dalgúns dos seus aspectos

A aproximación á lectoescritura en educación infantil desde un enfoque construtivista