metodoloxía

As intelixencias múltiples

Unha teoría para atender á individualidade

O proxecto interdisciplinar como método pedagóxico no primeiro curso das ensinanzas artísticas superiores de Deseño de Moda

Ensinar historia a través de proxectos. Os Little historiadores

A historia na túa pel ou como empregar o debate como ferramenta metodolóxica

(Intentando) ensinar por proxectos

“Os límites da miña linguaxe constitúen os límites do meu mundo”. Ludwig Wittgenstein

(Intentando) ensinar por proxectos

“Os límites da miña linguaxe constitúen os límites do meu mundo”. Ludwig Wittgenstein

Última hora: mestres liberados dun secuestro.

Permanecían retidos metodoloxicamente polo libro de texto.