72 / xullo-decembro 2016

Correspondentes xuvenís 3.0

A importancia da xestión da información

Ciencia activa, ciencia creativa!

Como chegar á motivación a través da creatividade e das TIC

Programación visual para Arduino. Aplicación na aula de tecnoloxía

Software libre e dispositivos Arduino para a elaboración de materiais didácticos

Mellorando as competencias STEM en comunidade

Actuacións educativas integradas, participación educativa da comunidade e formación do profesorado para mellorar a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

Innovando co STEM

Proxecto K do CFR Ferrol desde os residuos plásticos ata un hospital de robots

Voluntariado na biblioteca escolar

Contribución na socialización e no desenvolvemento das competencias do alumnado

Voluntariado de lectura: unha oportunidade educativa

Sobre bibliotecas e inclusividade

As experiencias inclusivas da biblioteca do IES de Poio

Páxinas