70 / xullo-decembro 2015

Facendo de Verín un novo Broadway

Outra modalidade de formación: o intercambio de boas prácticas.

Proxecto "A arte rupestre e a súa aplicación na aula". Un brinco no tempo

Entrevista a Catherine L'Ecuyer

Catherine L'Ecuyer
Educar no abraio e na beleza

Xogando coas Maths. Confección artesanal de materiais para o ensino bilingüe

Os plans de formación do profesorado. Aplicación no IES Audiovisual de Vigo

Translación dos métodos de traballo reais do audiovisual ás prácticas de aula

Páxinas