Los proyectos de trabajo en el aula

Reflexiones y experiencias prácticas

Título: Los proyectos de trabajo en el aula. Reflexiones y experiencias prácticas

Autores: Pilar Algás, Joan Ballester, Leonor Carbonell, M.ª Carmen Díez (equipo de educación infantil y primer ciclo de primaria del CP Antzuola), Miquel Àngel Essomba, Mercè de Febrer, Carolina Ferrer, Pilar Gimeno, Gemma Hernández, Marta Icart, M.ª Jesús Martín, Juan M. Martos, Maite Mases, M. Teresa Mateo, Maite Oller, Berta Planas, Sergi Pich, Elena del Pozo, Manuel Ángel Puentes, Mònica Ríos, Neus Sanmartí, Rosa M. Tarín, Jordi Valero, Montserrat Ventura

Editorial: Graó

Ano de edición: 2012

Páxinas: 122

Contido:

Traballamos por proxectos? A que nos referimos cando falamos de proxectos? Que significa organizar o currículo por proxectos? Que papel teñen os alumnos e as alumnas? Este libro pretende darlles solución ás preguntas que xorden, ao falar de proxectos, entre os profesionais da educación.

O lector interesado ten nas súas mans un compendio de reflexións teóricas e de exemplos prácticos sobre o traballo por proxectos que se levaron a cabo tanto nas aulas de tres anos como nas de dezaseis.

 

Sección: