Entrevista a Andrés González Bellido

Creador do programa "Titoría entre iguais”

Andrés González Bellido

Licenciado en Psicoloxía Clínica e Educativa, orientador do IES Front Maritim de Barcelona e creador da estratexia para a mellora da convivencia Programa de titoría entre iguais (TEI). Este programa ten como obxectivos:

  • A prevención da violencia e do acoso escolar.
  • Cohesionar a comunidade educativa do centro.
  • Integrar e desenvolver a tolerancia cero como un trazo de identidade de centro educativo.
  • Favorecer a integración e a autoestima.

Está baseado no proceso de titorización emocional entre iguais.  No caso de primaria, os alumnos de quinto son titores emocionais dos de terceiro e, en secundaria, os de terceiro son titores dos de primeiro. Ten un carácter institucional e implica toda a comunidade educativa. Comeza o seu desenvolvemento no ano 2002 e actualmente aplícase nuns 350 centros educativos de primaria e secundaria de toda España.

Nestes momentos en Galicia participan doce centros educativos (sobre todo de secundaria), dos cales oito empezaron no curso 2014/15 nas zonas de Santiago de Compostela e Lugo e catro empezaron este curso 2015/16 na zona de Pontevedra. Implican na formación un total de 48 profesores e aproximadamente 500 alumnos.

No curso 2016/17 iniciarán a implantación do programa doce centros na provincia de Pontevedra e cinco centros da zona do Barbanza.

Web do programa TEI

Programa TEI no programa Crónicas TV2

 

Sección: