Curso académico: 2021/2022
Centro: 27601509 - EPAPU Albeiros

No caso de comedores e transporte, só se amosa o valor SI, cando éste é xestionado pola Consellería con competencias en materia de Educación. En caso contrario aparece un "-". Porén, en caso de detectar algún erro consulte a web do propio centro na lapela Datos do centro

Outros datos do centro

Servizos complementarios

Servizo Ofertado
Comedor -
Transporte -
Horario ampliado Non
Residencia Non

Tipo xornada

Ensinanza Tipo xornada
Bacharelato Proba libre
Bacharelato Xornada continua
Programas de garantia social Xornada continua
Programas de garantia social Xornada partida
Ensinanzas básicas iniciais Nocturno
Ensinanzas básicas iniciais Xornada continua
Educación secundaria para persoas adultas Proba libre
Educación secundaria para persoas adultas Xornada continua
Programas de cualificación profesional inicial Xornada continua
Ensinanzas non regradas Nocturno
Ensinanzas non regradas Xornada continua
Nivel I - Alfabetización Nocturno
Nivel II - Educación primaria Nocturno
Nivel III - Educación secundaria Nocturno
Nivel III - Educación secundaria Xornada continua
Nivel III - Educación secundaria Xornada partida

Recursos dixitais e plurilingüismo

Recurso Ofertado
Edixgal Non
Abalar Non
Plurilingüismo Non
Seccións bilingües Non