Curso académico: 2022/2023
Centro: 27009608 - CEIP O Salvador

No caso de comedores e transporte, só se amosa o valor SI, cando éste é xestionado pola Consellería con competencias en materia de Educación. En caso contrario aparece un "-". Porén, en caso de detectar algún erro consulte a web do propio centro na lapela Datos do centro

Outros datos do centro

Servizos complementarios

Servizo Ofertado
Comedor Si
Transporte -
Horario ampliado Non
Residencia Non

Tipo xornada

Ensinanza Tipo xornada
Educación infantil Xornada partida
Educación primaria Xornada partida

Recursos dixitais e plurilingüismo

Recurso Ofertado
Edixgal Si
Abalar Non
Plurilingüismo Non
Seccións bilingües Non