Curso académico: 2022/2023
Centro: 15033101 - CEIP Plurilingüe de Outes

No caso de comedores e transporte, só se amosa o valor SI, cando éste é xestionado pola Consellería con competencias en materia de Educación. En caso contrario aparece un "-". Porén, en caso de detectar algún erro consulte a web do propio centro na lapela Datos do centro

Outros datos do centro

Servizos complementarios

Servizo Ofertado
Comedor Si
Transporte Si
Horario ampliado Non
Residencia Non

Tipo xornada

Ensinanza Tipo xornada
Educación infantil Xornada continua
Educación primaria Xornada continua

Recursos dixitais e plurilingüismo

Recurso Ofertado
Edixgal Si
Abalar Non
Plurilingüismo Si
Seccións bilingües Non