Curso académico: 2022/2023
Centro: 15032741 - ESMU Escola de Música Municipal de Abegondo

No caso de comedores e transporte, só se amosa o valor SI, cando éste é xestionado pola Consellería con competencias en materia de Educación. En caso contrario aparece un "-". Porén, en caso de detectar algún erro consulte a web do propio centro na lapela Datos do centro

Outros datos do centro

Servizos complementarios

Servizo Ofertado
Comedor -
Transporte -
Horario ampliado Non
Residencia Non

Tipo xornada

Ensinanza Tipo xornada
Non se atoparon elementos.

Recursos dixitais e plurilingüismo

Recurso Ofertado
Edixgal -
Abalar -
Plurilingüismo -
Seccións bilingües -