Curso académico: 2022/2023
Centro: 15015755 - IES Plurilingüe Rosalía de Castro

No caso de comedores e transporte, só se amosa o valor SI, cando éste é xestionado pola Consellería con competencias en materia de Educación. En caso contrario aparece un "-". Porén, en caso de detectar algún erro consulte a web do propio centro na lapela Datos do centro

Outros datos do centro

Servizos complementarios

Servizo Ofertado
Comedor -
Transporte -
Horario ampliado Non
Residencia Non

Tipo xornada

Ensinanza Tipo xornada
Educación secundaria obrigatoria Xornada continua
Bacharelato Nocturno
Bacharelato Xornada continua
Ciclos formativos Proba libre
Ciclos formativos Xornada continua
Educación secundaria para persoas adultas Nocturno
Educación secundaria para persoas adultas Proba libre

Recursos dixitais e plurilingüismo

Recurso Ofertado
Edixgal Si
Abalar Si
Plurilingüismo Si
Seccións bilingües Si