Curso académico: 2021/2022
Centro: 15014520 - CPR Plurilingüe Galaxia

No caso de comedores e transporte, só se amosa o valor SI, cando éste é xestionado pola Consellería con competencias en materia de Educación. En caso contrario aparece un "-". Porén, en caso de detectar algún erro consulte a web do propio centro na lapela Datos do centro

Outros datos do centro

Servizos complementarios

Servizo Ofertado
Comedor -
Transporte -
Horario ampliado Si
Residencia Non

Tipo xornada

Ensinanza Tipo xornada
Educación infantil Xornada partida
Educación primaria Xornada partida
Educación secundaria obrigatoria Xornada partida
Bacharelato Xornada partida

Recursos dixitais e plurilingüismo

Recurso Ofertado
Edixgal Non
Abalar Non
Plurilingüismo Si
Seccións bilingües Non