Curso académico: 2022/2023
Centro: 15006547 - CPR Plurilingüe San Rosendo

No caso de comedores e transporte, só se amosa o valor SI, cando éste é xestionado pola Consellería con competencias en materia de Educación. En caso contrario aparece un "-". Porén, en caso de detectar algún erro consulte a web do propio centro na lapela Datos do centro

Outros datos do centro

Servizos complementarios

Servizo Ofertado
Comedor -
Transporte -
Horario ampliado Si
Residencia Non

Tipo xornada

Ensinanza Tipo xornada
Educación infantil Xornada continua
Educación primaria Xornada continua

Recursos dixitais e plurilingüismo

Recurso Ofertado
Edixgal Non
Abalar Non
Plurilingüismo Si
Seccións bilingües Si