Curso académico: 2021/2022
Centro: 27007247 - IES Francisco Daviña Rey
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciencias Presencial
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais Presencial

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOXSE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Coidados auxiliares de enfermaría Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Electromecánica de vehículos automóbiles Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Instalacións de telecomunicacións Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Educación infantil Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Sistemas de telecomunicacións e informáticos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Apoio á comunicación Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Apoio domiciliario Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Atención e apoio psicosocial Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Atención hixiénica Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Atención sanitaria Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Características e necesidades das persoas en situación de dependencia Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Destrezas sociais Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Empresa e iniciativa emprendedora Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Formación e orientación laboral Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Organización da atención ás persoas en situación de dependencia Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Primeiros auxilios Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia - Teleasistencia Presencial
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Atención a persoas en situación de dependencia Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Electromecánica de vehículos automóbiles Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Instalacións de telecomunicacións Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Educación infantil Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Sistemas de telecomunicacións e informáticos Proba libre
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Electricidade e electrónica Presencial
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Mantemento de vehículos Presencial