Curso académico: 2021/2022
Centro: 27007247 - IES Francisco Daviña Rey

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Isaac González González
Vicedirector/a Mario Rodríguez Luaces
Secretario/a Ana María López Legaspi
Xefe/a de estudos de adultos José Antonio Vidal Garea
Xefe/a de estudos Raquel Aira González