Curso académico: 2022/2023
Centro: 15033101 - CEIP Plurilingüe de Outes
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación infantil

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Educación infantil Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Educación infantil Presencial

Educación primaria

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación primaria Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Educación primaria Presencial