Curso académico: 2022/2023
Centro: 15027939 - IES Plurilingüe Maruxa Mallo
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial

Educación Especial

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Educacion Especial Presencial