Curso académico: 2022/2023
Centro: 15027939 - IES Plurilingüe Maruxa Mallo

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a José Manuel Dopazo Mella
Secretario/a María del Carmen Piñeiro Fuentes
Xefe/a de estudos Alicia Isasi Freire