Curso académico: 2021/2022
Centro: 15027307 - IES Isidro Parga Pondal
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciencias Presencial
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais Presencial
Plan LOMCE Réxime de adultos Ciencias Presencial
Plan LOMCE Réxime de adultos Humanidades e ciencias sociais Presencial

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Administración de sistemas informáticos en rede Presencial
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Administración de sistemas informáticos en rede Proba libre
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Informática de oficina Presencial

Educación secundaria para persoas adultas

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime de adultos Educación secundaria para persoas adultas Presencial
Plan LOMCE Proba libre Educación secundaria para persoas adultas Proba libre

Ensinanzas básicas iniciais

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime de adultos Ensinanzas básicas iniciais Presencial