Curso académico: 2021/2022
Centro: 15027307 - IES Isidro Parga Pondal

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Jesús Pensado Figueiras
Vicedirector/a Juan Luis López Sánchez
Secretario/a Miguel Sánchez Tarrío
Xefe/a de estudos de adultos Antonio Eirís Pérez
Xefe/a de estudos María Aurora Lema Agra