Curso académico: 2021/2022
Centro: 15026391 - IES Xulián Magariños
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciencias Presencial
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais Presencial

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Sistemas microinformáticos e redes Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Administración de sistemas informáticos en rede Presencial
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Sistemas microinformáticos e redes Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Administración de sistemas informáticos en rede Proba libre
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Servizos comerciais Presencial