Curso académico: 2021/2022
Centro: 15026391 - IES Xulián Magariños

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Clara Cristela Rodríguez Núñez
Vicedirector/a Jesús García Otero
Secretario/a Rosa Beatriz Mansilla Trillo
Xefe/a de estudos Jose Luis Mateos Santiago