Curso académico: 2021/2022
Centro: 15026030 - IES Terra de Xallas
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciencias Presencial
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais Presencial

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Xestión administrativa Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Administración e finanzas Presencial
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Xestión administrativa Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Administración e finanzas Proba libre
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Cociña e restauración Presencial
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Mantemento de vehículos Presencial

Educación secundaria para persoas adultas

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime de adultos Educación secundaria para persoas adultas Presencial