Curso académico: 2021/2022
Centro: 15026030 - IES Terra de Xallas

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Manuel Avelino Insua Hermo
Vicedirector/a Cristina Durán Arufe
Secretario/a María de los Ángeles Ramos Rivas
Xefe/a de estudos de adultos María Sol Lorenzo Álvarez
Xefe/a de estudos María del Mar Fuentes Barreiro