Curso académico: 2021/2022
Centro: 36007552 - CIFP A Granxa

Datos do centro

Centro
Enderezo
Contacto
Área de influencia

Nesta pantalla pode  consultar as áreas de influencia dos centros educativos sostidos con fondos públicos, con efectos exclusivamente  informativos.

A integración dos datos estase a realizar de forma progresiva, polo que no caso de dúbida ou para completar a información debe dirixirse ao centro educativo/xefatura territorial correspondente.


Ver outras áreas de influencia
Localización