Curso académico: 2021/2022
Centro: 27016704 - IES Leiras Pulpeiro

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Manuel Vilariño Freire
Vicedirector/a Nuria Cristina Castelo Fernández
Secretario/a Xosé Xabier Díaz Fernández
Xefe/a de estudos José Manuel Martínez Loureiro