Curso académico: 2021/2022
Centro: 27016352 - IES do Camiño

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Fernando García Penas
Vicedirector/a Francisco Javier Martín Moreno
Secretario/a María Pedrouzo Regueiro
Xefe/a de estudos Francisco Varela Lorenzo