Curso académico: 2021/2022
Centro: 27016303 - IES Pedregal de Irimia

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Mario Outeiro Iglesias
Vicedirector/a María Elia Gallego Seoane
Secretario/a María del Mar Andión Rodríguez
Xefe/a de estudos Rubén Pol Valiño