Curso académico: 2022/2023
Centro: 27006553 - IES Xoán Montes

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Jose Miguel Vázquez Vázquez
Vicedirector/a María Consuelo Burgo Fernández
Secretario/a Milagros Castiñeira Muíña
Xefe/a de estudos Ana María Rico Gómez