Curso académico: 2022/2023
Centro: 27006531 - IES Lucus Augusti

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Carlos Cazón Rivas
Vicedirector/a María del Carmen Correa Folgar
Secretario/a Bernardo Sánchez Ouro
Xefe/a de estudos nocturno Juan Carlos Rodríguez García
Xefe/a de estudos María Dolores Castro Duarte