Curso académico: 2022/2023
Centro: 27006334 - CEIP das Mercedes

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Manuel Antonio Fernández Piñeiro
Secretario/a Luz Mosteirín Álvarez
Xefe/a de estudos María Carmen Álvarez Osorio