Curso académico: 2021/2022
Centro: 27006334 - CEIP das Mercedes

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a José Enrique Iglesias Vázquez
Secretario/a María Concepción López Pérez
Xefe/a de estudos María Carmen Álvarez Osorio