Curso académico: 2021/2022
Centro: 15032303 - CMUS Profesional da Coruña

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Jesús López Prado
Vicedirector/a Antonio Facal Rivas
Secretario/a Lluis Domínguez Domínguez
Xefe/a de estudos Uxía Vilar Pazos