Curso académico: 2022/2023
Centro: 15027691 - IES de Porto do Son

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Héctor Agrafojo Blanco
Vicedirector/a María Isabel García Castaño
Secretario/a Francisco Mariño Domínguez
Xefe/a de estudos María Dolores Fernández López